Privacybeleid
Voor de uitvoering van onze diensten hebben wij gegevens van je nodig. Uiteraard sprin- gen wij altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. In dit privacybeleid lees je waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben en wat we er mee doen.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Perron95, gevestigd aan Spoorstraat 95, 6591 GS Gennep is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die Perron95 heeft verkregen van iedere persoon die weleens contact heeft, of heeft gehad met Perron95.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Dit zijn bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer, (e-mail)adres, maar bijvoorbeeld ook je IP-adres, bestelgeschiedenis en surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe ontvangen wij deze?
Wij verwerken persoonsgegevens van iedere persoon die weleens contact heeft, of heeft gehad met Perron95. Wij ontvangen deze gegevens rechtstreeks van de betreffende persoon wanneer deze onze website bezoekt, een aankoop doet of een aankoop registreert.

In sommige gevallen ontvangen wij gegevens van anderen. Wanneer bijvoorbeeld ter afhandeling van een service artikelen rechtstreeks naar jouw worden gestuurd zonder tussenkomst van het verkooppunt waar je de bestelling hebt gedaan. Wij ontvangen van het verkooppunt dan je naam en aflevergegevens. Ook kunnen we gegevens ontvangen van andere partijen, dit is echter alleen wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verstrekking van je gegevens.

Welke gegevens verwerken wij, waarvoor worden ze gebruikt en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van bestellingen
Wanneer een bestelling wordt geplaatst hebben wij bepaalde gegevens nodig om de bestelling te kunnen afhandelen. Ook voor het verwerken van retouren zijn deze gege- vens nodig. Wij verzamelen hiervoor je naam, adres- en contactgegevens en betaalge- gevens.

Wettelijk zijn wij gehouden de gegevens die samenhangen met bestellingen tot 7 jaar te bewaren. Je kunt op ieder moment verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen.

Gegevens voor het registreren van een aankoop
Perron95 geeft een uitgebreide fabrieksgarantie als producent aan consumenten. Om dit te kunnen faciliteren dient Perron95 te weten welke consumenten haar meubels hebben gekocht. Dit gebeurd doormiddel van een registratie op de website. Om te weten wie recht heeft op fabrieksgarantie heeft Perron95 bepaalde gegevens nodig.

Wij verzamelen hiervoor je naam en de aankoopgegevens. Deze gegevens worden bewaard voor tenminste de garantieperiode van 3 jaar. Je kunt op ieder moment verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen.

Gegevens voor verbetering van de gebruikerservaring
Voor een optimale gebruikservaring op onze website verzamelen wij gegevens zoals, je IP-adres, informatie over je internetbrowser, taalinstellingen en informatie over het besturingssysteem van je computer of mobiel.

Daarnaast verzamelen we informatie over je zoek- en klikgedrag. Met deze gegevens bekijken we generieke patronen en belevingen zodat wij onze gebruikservaring verder kunnen optimaliseren. Hierbij gaat het dus niet over specifieke kennis van jouw als individueel persoon.

Gepersonaliseerde advertenties
Op andere websites kunnen wij je advertenties tonen op basis van eerdere bezoeken aan onze website. Het surf en zoekgedrag wordt hiervoor verzameld met behulp van cookies in combinatie met je IP-adres. Wanneer je onze website bezoekt wordt gevraagd om toestemming te geven voor het plaatsen van de cookies.

Gegevens tegen fraude
Om ongeautoriseerde toegang en fraude tegen te gaan gebruiken wij persoonsgege- vens zoals IP-adres en zoek- en surfgedrag.

Social Media
Bij het gebruik van Social Media kanalen krijgt Perron95 geen toegang tot jouw social media account. Neem het privacybeleid van het betreffende socail media platform door voor meer informatie.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Logistieke partners
Voor het verwerken van bestellingen maken wij gebruik van logistieke partners, zoals Post NL en DHL. Hiervoor delen wij je naam en adresgegevens. Deze informatie is noodzakelijk om je bestelling te kunnen afleveren.

Overige externe dienstverleners
Perron95 deelt alleen gegevens met externe dienstverleners die noodzakelijk zijn voor de opdracht van de dienstverlener. Perron95 verkoopt geen gegevens aan derde partijen. Met alle externe dienstverleners worden afspraken gemaakt over het gebruik van jouw gegevens.

Externe dienstverleners vervullen de volgende type werkzaamheden:

– Ondersteuning voor digitale diensten, zoals hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites

– Ondersteuning bij advertentie- en marketingcampagnes

– Financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus

– De Overheid

Wanneer bepaalde overheidsinstellingen gegevens opvragen zijn wij verplicht deze te verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de belastingdienst, politie of justitie.

– Andere bedrijven

Enkel en alleen op jouw verzoek worden gegevens gedeeld met andere bedrijven.


Waar slaan wij jouw gegevens op?
Jouw gegevens worden intern opgeslagen binnen ons bedrijf. Het kan voorkomen dat gegevens buiten ons bedrijf worden opgeslagen, bijvoorbeeld omdat een externe dienstverlener daar is gevestigd. Wanneer dit het geval is worden er afspraken gemaakt met deze dienstverlener om dit op een zorgvuldige en rechtmatige manier te laten gebeuren.

Hoe worden jouw gegevens beschermd?
Perron95 neemt de benodigde maatregelen om te zorgen dat alle verzamelde persoons- gegevens veilig zijn opgeslagen. Onze externe dienstverleners werken dagelijks aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een toegangscontrole zorgen wij dat de persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij er mee wer- ken

Hoe gaan we om met gegevens van kinderen
De dienstverlening van Perron95 richt zich niet op kinderen. Het gebruik van de Perron95 dienstverlening door personen jonger dan 18 jaar is alleen toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?
Recht op informatie Een van de rechten is het recht op een begrijpelijke uitleg over hoe Perron95 omgaat met jouw persoonsgegevens. Wij hopen je deze informatie met deze privacyverklaring te heb- ben gegeven. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Recht op inzage
Te allen tijde kun je inzage vragen in de gegevens die wij over jouw hebben verzameld. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Wij streven ernaar je aanvraag uiterlijk binnen 30 dagen te hebben behandeld.

Recht op correctie
Wanneer er iets niet klopt kun je je persoonsgegevens laten corrigeren. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Recht om bezwaar te maken
Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken heb je het recht hiertegen bezwaar te maken. Ook hiervoor kun je gerust contact met ons opnemen. Wij streven ernaar je aanvraag uiterlijk binnen 30 dagen te hebben behandeld.

Recht op dataportabiliteit
De gegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je opvragen in een machine-leesbaar formaat, zodat je deze zelf kunt bewaren. Denk hierbij aan jouw naam-, adres- en woon- plaatsgegevens en bestelgegevens. Neem hiervoor contact met ons op. Wij streven ernaar je aanvraag uiterlijk binnen 30 dagen te hebben behandeld.

Recht op beperking
Het recht op beperking wil zeggen dat wij jouw gegevens wel mogen bewaren, maar niet mogen gebruiken. Dit recht heb je in een bepaald aantal gevallen. Als je denkt hiervan gebruik te kunnen maken, neem dan contact met ons op.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
Je hebt het recht om je gegevens die wij hebben te laten verwijderen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.

Recht om een klacht in te dienen
Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan lossen we dit graag adequaat op. Neem hiervoor contact met ons op. Je hebt ook het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen? Heb je nog vragen? Bel of mail ons gerust.